Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Nevienādību sistēmas sastādīšana par paralelograma perimetru. 6p.
2. Nevienādība par trijstūri. Veseli skaitļi 5p.