Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8,5p.
1. Trijstūru līdzības pierādījums I 2,5p.
2. Līdzīgi trijstūri 4p.
3. Praktisks uzdevums 2p.