"Par divu nogriežņu attiecību sauc to garumu attiecību."

Aplūkosim divus nogriežņus \(AB\) un \(VN\), kur viens ir tieši divas reizes garāks par otru.
attt.bmp
 
Nogriežņu AB un \(VN\) attiecība ir \(2:1\) jeb ABVN=21.
 
Var arī teikt, ka nogriežņu \(VN\) un \(AB\) attiecība ir \(1:2\).
 
"Ja nogriežņu \(a\) un \(b\) attiecība ir vienāda ar nogriežņu \(c\) un \(d\) attiecību, t.i., ab=cd, tad  šos nogriežņu pārus sauc par proporcionāliem."
att_mat.png
 
Salīdzinot iepriekš dotos nogriežņus, redzam, ka tie nav proporcionāli, jo ABVNATVH
 
Aplūkosim šos zīmējumus:
  • attt.bmp
  • prop4.bmp
 
Salīdzināsim nogriežņu attiecības ABVN un unAHVT.
Redzam, ka ABVN=21 un AHVT=4221=21.
Tātad  ABVN=AHVT -  šie nogriežņu pāri ir proporcionāli.
 
Svarīgi!
Lai dotu nogriežņu attiecību, vajag divus nogriežņus. Lai dotu proporcionālus nogriežņus, vajag divus nogriežņu pārus.
 
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 152. lpp.