ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Riņķis ir plaknes daļa, kuru ierobežo riņķa līnija.
Riņķa laukumu aprēķina pēc formulas:
S=πR2, kur R ir riņķa rādiuss, skaitlis \(π\) ir bezgalīga neperiodiska decimāldaļa (Pī) π=3,14159265359..
Svarīgi!
Ja vēlamies iegūt precīzu atbildi, konstantes \(π\) vietā nedrīkst ievietot tās aptuvenās vērtības (\(3\) vai \(3,14\), vai citu tuvinājumu).
\(π\) vērtību ievieto tikai tad, kad ir dota precizitāte, ar kādu jāiegūst rezultāts. Parasti precizitāti norāda praktiska satura uzdevumos.
Piemērs:
Aprēķini riņķa un riņķa sektora laukumu, ja tas atrodas riņķī, kura rādiuss ir \(4\ cm\), un to nosaka taisns centra leņķis!
 
Sektors.svg
 
Centra leņķis EOF=90°, rādiuss \(R=OF=EO=4\ cm\).
(Sektors - iekrāsotā daļa)
 
1.S=πR2=16πcm2
 
2. Iekrāsotais sektors ir 14 no riņķa, jo centra leņķis EOF=90°, tātad sektora laukums ir 14 no riņķa laukuma.
 
Ssektoram=16π4=4πcm2
 
Atbilde: Riņķa laukums ir \(16\)\(π\) \(cm^2\), riņķa sektora laukums ir \(4\)\(π\) \(cm^2.\)
Piemērs:
Aprēķini riņķa laukumu, kura rādiuss ir \(3\ cm\)!
Pieņem, ka π3,14
 
S=πR2=9π93,1428,26cm2
 
Atbilde: Ja \(π\) pieņem par \(3,14\), tad riņķa laukums ir \(28,26\) \(cm^2\).