Teorija

Riņķis ir plaknes daļa, kuru ierobežo riņķa līnija.
Sektors ir riņķa daļa starp diviem rādiusiem.
Segments ir riņķa daļa starp hordu un riņķa līniju. 
Riņķa laukumu aprēķina pēc formulas: S=πR2
 
Riņķa sektora laukuma formula: Ssektoram=πR2n360, kur R ir riņķa rādiuss, π3,14, n ir sektora centra leņķis (grādos °). 
 
Piemērs:
Aprēķināt riņķa un riņķa segmenta laukumu, ja tas atrodas riņķī, kura rādiuss ir \(4\) cm, un to nosaka taisns centra leņķis.
 
3sekt.png
 
3segm.png
 
Centra leņķis EOF=90°, rādiuss \(R=OF=EO=4\) cm.
 
(Sektors - oranžā daļa, segments - sarkanā).
 
1) S=πR2=16π50,24cm2
 
2) Ssektoram=πR2n360=π4290360=π449013601=4πcm2
 
Ssektoram43,1412,56cm2
 
3) Ssegmentam=SsektoramSΔEOF
 
SΔEOF=EOOF2=442=8cm2
(Tika izmantota taisnleņķa trijstūra laukuma formula - laukums ir puse no katešu reizinājuma.)
 
Ssegmentam12,568=4,56cm2
 
Atbilde: riņķa laukums ir aptuveni \(50,24\)cm2, segmenta laukums aptuveni \(4,56\)cm2.
 
 
Atsauce:
Ģeometrija pamatskolai 3.daļa/Silva Januma, Inese Lude. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. - 108 lpp. - izmantotā literatūra: 71.-73.lpp.