Riņķis ir plaknes daļa, kuru ierobežo riņķa līnija.
Riņķa laukumu aprēķina pēc formulas:
S=πR2
Sektors ir riņķa daļa starp diviem rādiusiem.
Riņķa sektora laukuma formula: Ssektoram=πR2n360, kur R ir riņķa rādiuss, π3,14, n ir sektora centra leņķis (grādos °). 
Piemērs:
Aprēķināt riņķa un riņķa sektora laukumu, ja tas atrodas riņķī, kura rādiuss ir \(4\ cm\), un to nosaka taisns centra leņķis.
 
Sektors.svg
 
Centra leņķis EOF=90°, rādiuss \(R=OF=EO=4\ cm\).
(Sektors - iekrāsotā daļa)
 
1.S=πR2=16π50,24cm2
 
2.Ssektoram=πR2n360=π4290360=π449013601=4πcm2
 
Ssektoram43,1412,56cm2 
Atsauce:
Ģeometrija pamatskolai 3.daļa/Silva Januma, Inese Lude. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. - 108 lpp. - izmantotā literatūra: 71.-73.lpp.