ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
"Klasiski par konstrukcijas uzdevumiem tiek uzskatīti tie ģeometrijas uzdevumi, kuru risinājumus veido, izmantojot lineālu un cirkuli. Šo uzdevumu mērķis ir veidot precīzus zīmējumus jeb veikt konstrukciju."
Uzdevumos var būt norādīts, kuri instrumenti jāizmanto, bet šādas norādes var arī nebūt, un tad instrumentu izvēli var veikt patstāvīgi.
  
"Konstrukcijas uzdevumus var grupēt atkarībā no tā, kādi instrumenti doti, lai veiktu nepieciešamo konstrukciju. Aplūkosim šos instrumentu veidus. Tie ir:
1) transportieris un lineāls ar iedaļām;
2) lineāls bez iedaļām, cirkulis un uzstūris;
3) lineāls bez iedaļām un cirkulis."
  
"Lineālu ar iedaļām izmanto to uzdevumu atrisinājumu veidošanā, kuros dots nogriežņa garums, transportieri - ja dots leņķa lielums."
  
"Veicot konstrukcijas uzdevumu, parasti apraksta konstrukcijas gaitu. Sarežģītāku konstrukciju gadījumā veic uzdevuma analīzi - izplāno konstrukcijas gaitu un izdara secinājumus, cik atrisinājumi ir iespējami, izmantojot uzdevumā dotos lielumus."