28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Ja dota kāda racionāla izteiksme \(A\), tad, pareizinot to ar \(-1\), iegūst (1)A=A.
Divas racionālas izteiksmes \(A\) un \(-A\) sauc par savstarpēji pretējām racionālām izteiksmēm, ja to summa ir \(0\), t.i., \(A+(-A)=0\).
Tāpat kā savstarpēji pretēji skaitļi, arī divas savstarpēji pretējas izteiksmes viena no otras atšķiras tikai ar zīmi.
 
Pretēju izteiksmju piemēri:
1)5un52)a+bunab3)xyunxy4)m2m+3unm2+m3
 
Jo:
1)5+5=55=02)a+b+ab=a+bab=03)xy+xy=xyxy=04)m2m+3+m2+m3=m2m+3m2+m3=0
 
Izteiksmes \(m^2-m+3\) un \(-m^2+m-3\) ir savstarpēji pretēji polinomi.