Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Atkārtojums. Vjeta teorēma 1p.
2. Daļas vienādība ar 0. Reducēts kvadrātvienādojums 3p.
3. Daļveida vienādojums, ja saucēji ir pretējas izteiksmes 1p.
4. Daļveida racionāls vienādojums II 4p.
5. Daļveida racionāls vienādojums I 6p.