ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"
Grūtības pakāpe:
1. Sadalīšana reizinātājos ar grupēšanas paņēmienu 1 p.
2. Algebriskas daļas pakāpeniska saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu 4 p.
3. Algebriskas daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanas paņēmienu II 1 p.
4. Algebriskas daļas saīsināšana 4 p.
5. Daļas saīsināšana, izmantojot grupēšanu 3 p.