Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Aritmētiskās progresijas formulas 1p.
2. Aritmētiskā progresija 4p.
3. Teksta uzdevums ar aritmētisko progresiju II 5p.