Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Virkne uzdota ar vārdiem IV 4p.
2. Skaitļu virkne ar saskaitīšanu 1p.
3. Skaitļu virkne dota ar formulu II 5p.