"Aritmētiskās progresijas pirmo n locekļu summu aprēķina, izmantojot formulu
Sn\(=\)(a1+an)n2, kur \(n\) - virknes locekļu skaits."
 
Piemērs:
Dota aritmētiskā progresija (an), kur a1\(= 0\) un a5\(= 8\).
Uzrakstīt pirmo piecu locekļu summu.
  
Sn\(=\)(a1+an)n2, kur \(n = 5\ \)
  
S5\(=\)(a1+a5)52\(= \)(0+8) ·52\(= \)20
  
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 121.-126.lpp.