Leņķi pie vienādsānu trapeces pamata ir vienādi.
Trapece (vienādsānu) 1.JPG
 
Vienādsānu trapeces diagonāles ir vienādas:
Trapece (vienādsānu) 2.JPG
\(AC=BD\) 
 
Vienādsānu trapeces pazīmes var formulēt kā īpašību apgrieztos apgalvojumus.
 
Vienādsānu trapeces pazīmes:
  • Ja leņķi pie trapeces pamata ir vienāda lieluma, tad trapece ir vienādsānu.
  • Ja trapeces diagonāles ir vienāda lieluma, tad trapece ir vienādsānu.
 
Atsauce:
Matemātika 8.klasei / Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. -Rīga : Lielvārds, 2008. – 272 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 190.-191..lpp.