Nogriezni, kas savieno trijstūra malas viduspunktu ar pretējo virsotni, sauc par \(mediānu\).
trijsturis 2.jpg
 Katram trijstūrim ir trīs mediānas.

Trijstūrī visas mediānas krustojas vienā punktā,  kurš sadala katru mediānu attiecībā \(2:1\), skaitot no trijstūra virsotnes:
BOOD=AOOF=COOE=21
 

Vienkāršāk: "nogrieznis \(CO\) ir divreiz garāks par \(OE\)" vai "\(OE\) ir uz pusi īsāks nekā \(OC\)".
Piemērs:
Aprēķini nogriežņa \(OD\) un \(BD\) garumu, ja \(BO\) ir \(8\) cm (skat. zīm.).
 
Risinājums:
BOOD=218OD=21OD=82=4
 
Var arī risināt ar spriedumiem: \(OD\) ir divas reizes īsāks nekā \(BO\), tātad \(OD = 4\) cm.
 
Mediāna BD=BO+OD=8+4=12cm vai BD=3OD=12cm (jo mediānu veido trīs vienības).