Teorija

Četrstūri, kura pretējās malas ir pa pāriem paralēlas, sauc par paralelogramu.
paralelograms.jpg
 
Paralelograma īpašības
 
Paralelograma pretējās malas ir pa pāriem vienāda garuma
 
\(AB = DC\)
 
\(BC = AD\)
 paralelograms 2.jpg
Paralelograma pretējie leņķi ir vienāda lieluma
 
\(A = \)\(C\)
 
\(B = \)\(D\)
 paralelograms 3.jpg
Paralelograma diagonāles krustpunktā dalās uz pusēm
 
\(BO = OD\)
 
\(AO = OC\)
 paralelograms 5.jpg
Paralelograma diagonāle sadala to divos vienādos trijstūros.
 
Trijstūri \(ABC\) un \(CDA\) ir vienādi
 paralelograms 6.jpg
Paralelograma katras malas pieleņķu summa ir \(180\) grādi
 
\(A + \)\(D = 180\) grādi
 paralelograms 4.jpg
Šķērsleņķi pie diagonāles ir vienādi
 
\(BAC = \)\(ACD\)
 
\(BCA = \)\(CAD\)
paralelograms 7.jpg