Svarīgi!
Ļoti svarīgi ir izprast atšķirību starp to, kas ir īpašība un pazīme.
Cilvēku var raksturot, piemēram, Juris ir gudrs. Gudrs - tā ir šī cilvēka īpašība, bet ne pazīme.

Par pazīmi to varētu saukt tikai tādā gadījumā, ja neviena cita cilvēka ar šādu īpašību nebūtu. Pēc pazīmes viennozīmīgi varētu atrast Juri starp daudziem cilvēkiem. Pazīmei ir jābūt unikālai, tikai šim konkrētajam cilvēkam piemītošai. Piemēram, Rīgas 57. vidusskolas 9.klases skolnieks, kam matemātikā ir tikai 9 un 10 balles, ir Juris, jo neviena cita tik gudra šajā klasē nav.

Protams, ka var būt arī tā, ka īpašība der par pazīmi.

Paralelograma pazīmes ļauj noteikt, vai četrstūris ir paralelograms. Pirmās trīs paralelograma pazīmes ir arī paralelograma īpašības.
1. Četrstūris ir paralelograms, ja tā pretējās malas ir pa pāriem vienāda garuma.
2. Četrstūris ir paralelograms, ja tā pretējie leņķi ir pa pāriem vienāda lieluma.
3. Četrstūris ir paralelograms, ja tā diagonāles krustpunktā dalās uz pusēm.
4. Četrstūris ir paralelograms, ja tā divas malas ir vienāda garuma un paralēlas.
5. Četrstūris ir paralelograms, ja tā malas ir pa pāriem paralēlas.
Piemērs:
Nosaki, vai dotais četrstūris ir paralelograms, ja zināms, ka tā malu garumi ir \(4m\), \(4m\), \(6m\) un \(6m\).

Atbilde: Nē, jo nav viennozīmīgi skaidrs, vai pretējās malas pa pāriem ir vienādas.
Piemērs:
Nosaki, vai dotais četrstūris ir paralelograms, ja zināms, ka pēc kārtas ņemtu malu garumi ir \(4m\), \(6m\), \(4m\) un \(6m\).
 
Atbilde: Dotais četrstūris ir paralelograms, jo izpildās pirmā pazīme.
24.svg