Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Skaitliskas un algebriskas izteiksmes definīcija 1p.
2. Algebriskas daļas definīcija 1p.
3. Algebriskas daļas vērtība I 2p.
4. Algebriskas daļas vērtība III 2p.
5. Algebriskas daļas vērtība IV 2p.