Teorija

Atkarībā no malu garuma trijstūrus iedala šādi:
  1. dažādmalu trijstūri, ja visas trijstūra malas ir dažāda garuma,
  2. vienādsānu trijstūri, ja divas trijstūra malas ir vienāda garuma,
  3. vienādmalu trijstūri, ja visas trijstūra malas ir vienāda garuma.
 
Ma-7-klase_46.png
ΔGHJ - dažādmalu trijstūris
 
Ma-7-klase_47.png
ΔDEF - vienādsānu trijstūris, jo \(DE = EF\)
 
Ma-7-klase_48.png
ΔABC - vienādmalu trijstūris
Svarīgi!
Vienādmalu trijstūri sauc arī par regulāru trijstūri.
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 203. lpp.