Atkarībā no malu garuma trijstūrus iedala:
1. dažādmalu trijstūri, ja visas trijstūra malas ir dažāda garuma;
2. vienādsānu trijstūri, ja divas trijstūra malas ir vienāda garuma;
3. vienādmalu trijstūri, ja visas trijstūra malas ir vienāda garuma.
 
7_5_1_33Asset 1.svg
 
ΔGHJ - dažādmalu trijstūris
 
7_5_1_34.svg
 
ΔDEF - vienādsānu trijstūris, jo \(DE = EF\)
 
7_5_1_35.svg
 
ΔABC - vienādmalu trijstūris
Svarīgi!
Vienādmalu trijstūri sauc arī par regulāru trijstūri.