Grūtības pakāpe:
00:19:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. 1. teksta uzdevums. Reižu vairāk. 3p.
2. Teksta uzdevums Reižu vairāk, par vairāk 5p.
3. Teksta uzdevums. Pozitīvo atbilžu skaits 5p.