Grūtības pakāpe:
00:12:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Blakusleņķi 1p.
2. Blakusleņķi un krustleņķi 1p.
3. Blakusleņķi 1p.
4. Leņķi 1p.
5. Krustleņķi 1p.
6. Blakusleņķi un krustleņķi 1p.
7. Krustleņķi 2p.
8. Blakusleņķi 2p.