Teorija

Paralēlu taišņu pazīmes
  
 1) Ja divas taisnes ir perpendikulāras vienai un tai pašai trešajai taisnei, tad tās abas ir savstarpēji paralēlas.
pklmn1.svg
Ja LKp un NMp, tad LKNM.
 
2) Divas taisnes ir savstarpēji paralēlas, ja, tām krustojoties ar trešo taisni, veidojas vienādi iekšējie šķērsleņķi.
paralT22.svg
Ja 2=7, tad ab.
Ja 4=5, tad ab.
 
3) Divas taisnes ir savstarpēji paralēlas, ja, tām krustojoties ar trešo taisni, veidojas vienādi kāpšļu leņķi.
paralT21.svg
Ja 1=5, tad ab.
Ja 2=6, tad ab.
Ja 3=7, tad ab.
Ja 4=8, tad ab.
 
4) Divas taisnes ir savstarpēji paralēlas, ja, tām krustojoties ar trešo taisni, veidojas iekšējie vienpusleņķi, kuru lielumu summa ir 180°.
paralT23.svg
Ja 2+5=180°, tad ab.
Ja 4+7=180°, tad ab
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 227. lpp.