Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Varbūtība 6p.
2. Varbūtība 3p.
3. Relatīvais biežums 2p.