Iespējamie divu riņķa līniju savstarpējā novietojuma varianti.
 
1. Riņķa līnijām nav kopēju punktu, tās atrodas viena ārpus otras.

R0p.svg
 
2. Riņķa līnijām nav kopēju punktu, tās atrodas viena otras iekšpusē.

R0pi.svg
 
3. Riņķa līnijām viens kopējs punkts, tās pieskaras ārēji.

R1p.svg
 
4. Riņķa līnijām ir viens kopējs punkts (\(B\)), tās pieskaras iekšēji.
R1pi.svg
 
5. Riņķa līnijām divi kopēji punkti, tās krustojas. Punkti \(I\) un \(J\) ir kopīgie punkti, tie pieder abām riņķa līnijām.

R2pJI.svg
 
6. Riņķa līnijām nav kopēju punktu un to centri sakrīt, tās ir koncentriskas.

R0piK.svg
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 181. lpp.