Teorija

"Ģeometrija - zinātne, kas pēta ģeometrisko figūru īpašības un figūru savstarpējo novietojumu."
Tulkojumā ģeometrija nozīmē - māksla mērīt zemi.
Ģeometrijā pēta dažādas ģeometriskas figūras un ķermeņus. Visvienkāršākās figūras ir punkts, līnija un virsma.
Punkts, taisne, plakne
Svarīgi!
Ģeometrijā punkts, taisne un plakne tiek uzskatīti par pamatjēdzieniem .
Pamatjēdzieniem nav definīcijas.
Priekšstatu par plaknes daļu iegūstam, piemēram, skatoties uz spoguļa virsmu, galda virsmu, grīdu. Lai to uztvertu kā plakni, jāizslēdz visi nelīdzenumi un jāiztēlojas, ka virsma ir absolūti (pavisam) gluda. Plakni pilnībā redzēt nevar, jo tā ir bezgalīga uz visām pusēm.

Taisni var iedomāties kā ļoti smalku diegu, kurš ir bezgalīgi garš un nostiepts taisnā līnijā.
 
"Jebkura taisne atrodas kādā plaknē, un tā sadala plakni divās daļās, kuras sauc par pusplaknēm."
 
pusplppp.svg
Attēlā redzamas divas pusplaknes - pelēka un gaiši zila, un taisne \(t\) (zila).
 
Punkti \(A\) un \(B\) atrodas dažādās pusplaknēs.
 
"Divas taisnes var krustoties. Krustošanās un pieskaršanās rezultātā rodas punkts."
 
ppp.svg
 
Taisnēm \(t\) un \(AB\) krustojoties rodas punkts \(K\).

"Par punkta modeli var pieņemt smilšu graudu vai adatas dūrienu papīrā." Punktam nav izmēru."
Ģeometrijas daļu, kas pēta figūras, kuras atrodas plaknē, sauc par planimetriju.
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 157.-158. lpp.