Teorija

Svarīgi!
Punktu un taisni var novietot divos veidos: punkts vai nu pieder taisnei (atrodas uz taisnes), vai arī tai nepieder (neatrodas uz taisnes).
Iegaumē zīmes - pieder un nepieder. Izmantojot šīs zīmes, ģeometrijā var īsāk pierakstīt uzdevuma paskaidrojumus.
 
 - pieder
 - nepieder
 
t_taisneEFnepieder.svg
 
Dt var lasīt kā:
  • punkts \(D\) pieder taisnei \(t\);
  • punkts \(D\) atrodas uz taisnes \(t\);
  • punkts \(D\) ir taisnes \(t\) punkts;
  • taisne \(t\) iet caur punktu \(D\).
 
E,Ft var lasīt kā:
  • punkti \(E\), \(F\) nepieder taisnei \(t\);
  • punkti \(E\), \(F\) neatrodas uz taisnes \(t\);
  • punkti \(E\), \(F\) nav taisnes \(t\) punkti;
  • taisne \(t\) neiet caur punktiem \(E\) un \(F\).
 
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 161. lpp.