Teorija

"Divus nogriežņus sauc par vienādiem, ja tos var savietot tā, ka sakrīt to galapunkti."
"Nogriežņu vienādību pieraksta tāpat, kā jebkuru divu figūru vienādību."
 
VIENnogr.svg
Ja nogriezni \([CD]\) pagriež, abu nogriežņu galapunkti pilnībā sakrīt. Tātad \(AB =CD\).
Svarīgi!
"Lai zīmējumā norādītu vienādus nogriežņus, tos pārsvītro ar vienāda skaita mazām svītriņām."
jk_vienadi.svg
\(JK = KL\)
\(LM = MN\)
  
Vienādiem nogriežņiem ir vienādi garumi.
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 169. lpp.