Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Skaitļa proporcionālā sadalīšana divās daļās 3p.
2. Pankūku mīkla ar trim proporcionālām sastāvdaļām 5p.
3. Trijstūra malu attiecība un starpība 4p.