Taisnstūra paralēlskaldni, kuram visas skaldnes ir kvadrāti, sauc par kubu.
kubs (1).jpg
Attēlā redzams kuba izklājums.
 
kubaizkl.jpg
 
Kubu veido seši vienādi kvadrāti.
kuba izkl.PNG
 
Ja kvadrāta malas garumu apzīmē ar a, tad kvadrāta laukums ir
Skv=aaSkv=a2
Kuba virsmas laukums ir sešu kvadrātu laukumi
Skubs=6a2