Taisnstūri, kuram visas malas ir vienāda garuma, sauc par kvadrātu.
 
Taisnstūra laukums ir vienāds ar tā garuma un platuma reizinājumu. \(S=a·b\).
 
Kvadrātam gan platums, gan garums ir vienādi, tāpēc laukumu var pierakstīt:
\(S=a·a\)  jeb  S=a2, kur \(a\) ir kvadrāta mala.
kvadrātsaa.jpg
 
Ja kvadrāta malas garums ir \(8\)\(cm\), tad tā laukums
 S=82=88=64 (cm²)
Piemērs:
Kvadrāta perimetrs ir \(48\) m, aprēķini laukumu!
  
Risinājums.
1) Cik m ir kvadrāta mala?
\(48:4 = 12\) (m)
 
2) Cik m ir kvadrāta laukums?
S=122=1212=144 (m²)
 
Atbilde:
Laukums ir 144 m².