Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Reizināšanas uzrakstīšana ar kāpināšanu 2p.
2. Pozitīva skaitļa kāpināšana. Jā/nē 1p.
3. Negatīva pakāpe, skaitlis 1 un (-1) dažādās pakāpēs 3p.
4. Vesels negatīvs skaitlis kvadrātā vai kubā 1p.
5. Negatīvas daļas kvadrāts 2p.
6. Negatīva jaukta skaitļa kāpināšana kvadrātā 2p.