Teorija

Par skaitļa \(a\) pakāpi ar naturālu kāpinātāju \(n\) sauc reizinājumu, kurā skaitlis \(a\) ņemts par reizinātāju \(n\) reizes.
an - pakāpe. Skaitli \(n\) sauc par kāpinātāju, bet skaitli \(a\) - par bāzi.
 
  • a kvadrātā: a2=aa
     
  • a kubā: a3=aaa
     
  • a ceturtajā pakāpē: a4=aaaa 
  
Piemēram:
  • \(5\) kvadrātā: 52=55=25
     
  • \(5\) kubā: 53=555=125
     
  • \(5\) ceturtajā pakāpē: 54=5555=625
     
  • 0,12=0,10,1=0,01
     
  • 232=2323=49
  
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/Inese Lude. Rīga: Pētergailis, 2003.– 316 lpp.– izmantotā literatūra: 113. lpp.