Grūtības pakāpe:
1. LKD un MKD skaitļiem līdz 10 2p.
2. LKD un MKD, ja skaitļi viens ar otru dalās 2p.
3. LKD un MKD skaitļiem līdz 50 3p.
4. LKD un MKD trim skaitļiem līdz 40 3p.