"Lai aprēķinātu, kāda daļa ir mazākais skaitlis attiecībā pret lielāko, mazākais skaitlis jādala ar lielāko (iegūtā daļa pēc iespējas jāsaīsina)."
 
\(6\ \mathrm{pret}\ 15 = 6 : 15 = \frac{6}{15}=\frac{2}{5}\)
 
\(1\ \mathrm{pret}\ 100 = 1 :100 = \frac{1}{100} = 1\%\)  
 
Līdzīgi varam noteikt jebkuru divu naturālu skaitļu a un b attiecību jeb dalījumu.
 
\(a : b = \frac{a}{b}\)           vai          \(b : a = \frac{b}{a}\)   
 
Atceries! "pret" = dalīt 
 
YCUZD_190423_1.svg
 
\(a\) - dzeltenā daļa ir \(6\) rūtiņas, \(b\) - baltā daļa ir \(12\) rūtiņas.
Nosaki dzeltenās daļas attiecību pret balto daļu un baltās daļas attiecību pret dzelteno daļu!
 
1) \(a : b = 6 : 12 = \frac{6}{12}=\frac{1}{2}\)
(dzeltenā daļa ir puse no baltās daļas)
 
2) \(b : a = 12 : 6 = \frac{12}{6} = \frac{2}{1} = 2\)
(var izslēgt veselos, tātad baltā daļa ir divreiz lielāka, to var redzēt arī zīmējumā)