19.
februārī
Diagnosticējošais darbs LATVIEŠU VALODĀ 6. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Lai aprēķinātu visu skaitli, procenti jāpārveido par daļu. Skaitļa daļas vērtība jādala ar daļas skaitītāju un iegūtais dalījums jāreizina ar daļas saucēju.
Piemērs:
Cik liela ir brāļa alga, ja 3% no tās ir 6 eiro?
 
3% no x = 6
 
3% x = 6    (starp burtu un skaitli reizināšanas zīmi neraksta).

3100x = 6
x=6:3100jebx=61003x=2100x=200
  
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 160.lpp.