Procentu uzdevumos, salīdzinot divus vai vairākus skaitļus, skaitli, ar kuru salīdzina, ir izdevīgi pieņemt par vienu vienību un apzīmēt ar \(x\).
 
Tad, izmantojot šo \(x\), viegli izteikt pārējos skaitļus.
 
Sarežģītāk ir tas, ka beigās nezināmais \(x\) jāaprēķina no vienādojuma.
(Šāda veida vienādojumus Tu ļoti labi pratīsi risināt 7. klasē.)
Piemērs:
Divu skaitļu summa ir \(60\), zināms, ka viens no skaitļiem ir par \(50\%\) lielāks nekā otrs. Cik ir katrs no skaitļiem?
 
Risinājums.
\(x\) ... mazākais skaitlis
\(x+0,5x= 1,5x\) ... lielākais skaitlis
\(x+1,5x=60\)
\(2,5x=60\)
\(x=60:2,5=600:25=24\) (mazākais skaitlis)
 
\(1,5x=1,5\cdot\ 24=36\) (lielākais skaitlis)
 
Pārbaude:
\(24+36=60\)
 
Atsauce:
Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Matemātika 6. klasei, Rīga: Zvaigzne ABC, 2009., izm. 146.lpp.