Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Apgriezti skaitļi 1p.
2. Daļas apgrieztais skaitlis 2p.
3. Vesela skaitļa apgrieztais skaitlis 1p.
4. Jaukts skaitlis kā neīsta daļa 1p.
5. Jaukta skaitļa apgrieztais skaitlis 1p.