Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Strukturēts trejskaitļu uzdevums ar attiecības paņēmienu. Pirkšana 3p.
2. Trejskaitļu uzdevums par laiku un ceļu. Attiecības paņēmiens 3p.