Garumu vai attālumu var mērīt milimetros, centimetros, decimetros, metros, kilometros.
 
Svarīgi ir zināt sakarības starp šiem mēriem.
 1cm=10mm1dm=10cm=100mm1m=10dm=100cm=1000mm1km=1000m
 
Sakarības ir jāzina, lai varētu mērus saskaitīt un atņemt.
Piemērs:
Saskaiti 32dm+12cm!
Nedrīkst vienkārši saskaitīt \(32\) ar \(12\), jo kāda tad būtu gala iznākuma mērvienība?
32dm + 12cm=3210cm+12cm=320cm+12cm=332cm332cm=3m3dm2cm
Sakarības ir nepieciešams izmantot, lai garumus salīdzinātu.
Piemērs:
Salīdzini 4m20cm un 32dm!
4m20cm=40dm+2dm=42dm
42dm>32dm
Tātad 4m20cm>32dm
 
Var pāriet arī uz centimetriem:
4m20cm=400cm+20cm=420cm32dm=320cm420cm>320cm\( \)
Kurmītis no savas mājas līdz pļavai nobrauca \(1\) kilometru.
Vai tas ir daudz vai maz?
1km=1000m
 
Pieauguša cilvēka solis ir aptuveni \(1\) metrs.
Pamēģini saskaitīt \(1000\) savus soļus, lai redzētu, cik apmēram ir \(1\) kilometrs.