"Matemātiskās izteiksmes veido, skaitļus savienojot ar darbību zīmēm."
  
"Arī vienu atsevišķu skaitli var saukt par matemātisku izteiksmi.
 
Izpildot darbības pieņemtajā secībā, iegūst matemātiskās izteiksmes skaitlisko vērtību."
    
Piemērs:
(32 -1) + 100 = 31+100 = 131
  
993 ·4 = 99 -12 = 87
  
(1+49)2=502 = 100
  
100 : 20+5 = 100 : 25 = 4
 
"Darbību izpildes secības shēma:"
 
   :  +
  
1) darbība iekavās;
2) reizināšana, dalīšana pēc kārtas;
3) saskaitīšana, atņemšana pēc kārtas.
    
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 22.lpp.