Ja divus skaitļus salīdzina, starp tiem pastāv viena no attieksmēm: lielāks (>), vienāds (=) vai mazāks (<).
 
bumbas 1.jpgbumbas 2.jpg bumbas 3.jpg
4 > 2
4 = 4
1 < 4
4  lielāks par 2
4 vienāds 4  
1 mazāks par 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atceries!
mazaks lielaks.jpg
"Viņš vienmēr gatavs apēst lielāko."
 
Katru no attieksmēm var uzrakstīt arī apgrieztā veidā.
mazaks lielaks (1).jpg
Piemērs:
Ja \(4 > 2\), tad \(2 <4\)
Ja \(a = b\), tad \(b = a\)
Ja \(m < 4\), tad \(4 > m\)
Salīdzinot skaitļus, var arī noteikt, par cik viens skaitlis ir lielāks/mazāks par otru un cik reižu viens skaitlis ir lielāks/mazāks par otru.
Lai aprēķinātu skaitļu starpību - par cik lielāks, no lielākā skaitļa atņem mazāko.
Lai aprēķinātu skaitļu attiecību - cik reižu lielāks, lielāko skaitli dala ar mazāko.
Piemērs:
Nosaki skaitļu 24 un 6 starpību (par cik skaitlis 24 ir lielāks par skaitli 6).
Risinājums: 24 - 6 = 18.
Atbildi var uzrakstīt trīs veidos:
Skaitļu starpība ir 18
Skaitlis 24 ir par 18 lielāks nekā 6
Skaitlis 6 ir par 18 mazāks nekā 24
Piemērs:
Aprēķini skaitļu 24 un 6 attiecību
Risinājums: 24 : 6 = 4
Atbilde: Skaitļu attiecība ir 4, jeb skaitlis 24 ir 4 reizes lielāks nekā 6
Atsauce:
Ceļojums. Matemātika 1. klasei, G. Ernštreite Rīga;Raka 2001,47.lpp.;
Skaitļi. Es rēķinu.5 - 7 gadi Icine, M. Aiševska. Rīga,ZvaigzneABC,25lpp.