Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Draudzīgo vienādību izmantošana 3p.
2. Draudzīgo skaitļu noteikšana, ja divi doti 2p.
3. Nezināmā skaitļa noteikšana vienādībā 3p.
4. Vienādojuma risināšana. Nezināms saskaitāmais, mazinātājs vai mazināmais 3p.