Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Pamatdaļu salīdzināšana 1p.
2. Pamatdaļu salīdzināšana tekstā 3p.
3. Pamatdaļu uzrakstīšana un salīdzināšana teksta uzdevumā 3p.
4. Pamatdaļas no laika vienībām teksta uzdevumā 3p.