Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. No divu ceļu summas jāiegūst atsevišķie lielumi 5p.
2. No divu lielumu summas jāiegūst atsevišķā cena 7p.