Dažreiz teksta uzdevumos kādi no lielumiem ir vienādā daudzumā, vienādā skaitā vai maksā vienādi.
Atrisināsim uzdevumu, kurā divas dažādas preces maksā vienādi.
Piemērs:
Aija nopirka \(5\) ābolus par \(10\) centiem gabalā, bet Uldis nopirka \(4\) mandarīnus arī par \(10\) centiem gabalā. Cik centus izdeva Aija un Uldis kopā?
Uzdevumu var atrisināt dažādi.
YCIND_230411_5168_abols_apelsins.svg
 
1. veids - 3 darbības
  
1) Cik iztērēja Aija?
\(5 \cdot\ 10 = 50\) (centi)
 
2) Cik iztērēja Uldis?
\(4 \cdot\ 10 = 40\) (centi)
 
3) Cik izdeva abi kopā?
\(50 +40 = 90\) (centi)
 
2. veids - 2 darbības
 
1) Cik pavisam augļus abi kopā nopirka?
\(4+5 = 9\) (augļi)
 
2) Cik izdeva abi kopā?
\(9 \cdot\ 10 = 90\) (centi)
 
Atbilde: Abi kopā kopā izdeva \(90\) centus.
 
Svarīgi saprast otro risināšanas metodi, lai varētu atrisināt tādu teksta uzdevumu, kurā kopīgā summa jau ir dota.
Piemērs:
Aija nopirka \(5\) ābolus, bet Uldis nopirka \(4\) mandarīnus. Viņi kopā izdeva \(72\) centus. Cik maksāja viens ābols un viens mandarīns, ja to cenas ir vienādas?
 
1) Cik pavisam augļus abi kopā nopirka?
\(4+5 = 9\) (augļi)
 
2) Kāda ir viena augļa cena?
\(72 : 9 = 8\) (centi)
 
Atsauce:
Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Matemātika 4. klasei, Rīga: Zvaigzne ABC, 2010, izm. 95. lpp.