Atceries skaitļu šķiras!
 
YCIND_230411_5168_cipari_2.svg
 
Uzdevums:
Saskaiti vienu zem otra 37+42.
 
Saskaitāmos raksta vienu zem otra tā, lai
  1. vieni ir zem vieniem,
  2. desmiti ir zem desmitiem.
 
Pirmos saskaita vienus, tad saskaita desmitus.
 
Skaitļu summu raksta zem svītras.
Piemērs:
+3742¯79          
7 vieni plus 2 vieni ir 9 vieni,         7 + 2 = 9,  
šos 9 vienus raksta zem vieniem,
  
3 desmiti plus 4 desmiti ir 7 desmiti,         3 + 4 = 7,
šos 7 desmitus raksta zem desmitiem.
  
Iegūta summa 7 desmiti un 9 vieni jeb 79.
Dažreiz, saskaitot vienus, ir jāpāriet jaunā desmitā. Vēro pa soļiem izpildītu piemēru!
Piemērs:
Saskaiti 79 + 7
+1797¯..6                 
9 vieni plus 7 vieni ir 16 vieni ir 1 desmits un 6 vieni.
  
6 raksta zem vieniem, bet 1 desmitu patur prātā vai raksta virs desmitiem.
+1797¯86     
 
7 desmiti plus 1 desmits ir 8 desmiti
  
8 desmitus raksta zem desmitiem.
  
Iegūta summa: 8 desmiti un 6 vieni jeb 86.