Teksta uzdevumi ar divu lielumu atbilstošo vērtību starpībām
 
Iepazīsimies ar piemēru:
Piemērs:
Viena pircēja nopirka 8 m auduma, bet otra pircēja - 5 m tāda paša auduma. Pirmā pircēja samaksāja par 12 eiro vairāk nekā otrā pircēja. Cik eiro maksāja par audumu katra pircēja?
Pamēģini atbildēt uz jautājumiem:
  1. Kāpēc pirmajai pircējai bija jāmaksā par 12 eiro vairāk nekā otrajai?
  2. Vai pirmās pircējas audums bija dārgāks?
  3. Vai šie 12 eiro tika samaksāti par visiem 8 m auduma?
  4. Ar kādu darbību aprēķina lielumus, ja dots "par vairāk"?
 
Uzdevuma atrisinājums.
1) Par cik m auduma pirmā pircēja nopirka vairāk nekā otrā jeb cik metru auduma var nopirkt par 8 eiro?
8 - 5 = 3 (m)
 
2) Cik maksāja 1 m auduma?
12 : 3 = 4 (eiro)
 
3) Cik samaksāja katra pircēja?
4 · 8=32 (eiro)
4 · 5 = 20 (eiro)
 
Pārbaude.
32 - 20 = 12 (eiro)
 
Atbilde. Pirmā pircēja samaksāja 32 eiro, bet otrā pircēja - 20 eiro.
 
Vingrinies portālā pats atrisināt līdzīgus uzdevumus!
 
Atsauce:
Jānis Mencis (sen). Matemātikas metodika pamatskolā. Rīga: Zvaigzne ABC, izm. 146. - 147. lpp
Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Matemātika 4. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010, izm. 123. - 125. lpp.