Ja Tu proti risināt iepriekšējās tēmas teksta uzdevumus (Kopīgs darbs), tad grūtības nesagādās arī teksta uzdevumi par sastapšanos.
 
Iedomājies situāciju!
 
No Jelgavas uz Tukumu viens otram pretim vienā laikā izbrauc divi velosipēdisti Andris - ar ātrumu 4 km/h un Igors - ar ātrumu 6 km/h. Zināms, ka attālums starp abām pilsētām ir 50 kilometri?
Pēc cik stundām velosipēdisti sastapsies?
 
Risinājums:
Vispirms saskaitām abu velosipēdistu ātrumus. Tā var noskaidrot, ar cik km/h  lielu ātrumu abi velosipēdisti tuvojas viens otram. Tā kā ātrums ir veikto kilometru skaits vienā stundā, ātrumu summa izsaka, par cik kilometriem samazināsies attālums starp abiem velosipēdistiem vienā stundā?
 
4+6 = 10 (km/h)
Tātad katru stundu attālums starp braucējiem samazināsies par 10 kilometriem.
 
Pēc cik stundām velosipēdisti sastapsies?
50 : 10 = 5 (h)
 
Var aprēķināt, cik kilometrus līdz satikšanās vietai būs veicis katrs velosipēdists.
1) Cik kilometru līdz sastapšanās vietai būs nobraucis Andris?
4 ·5 = 20 (km)
 
2) Cik kilometru līdz sastapšanās vietai būs nobraucis Igors?
6 ·5 = 30 (km)
 
Rezultātus noteikti jāpārbauda - vai kopā iznāk dotais attālums starp pilsētām:
 20+30=50 (km)
 
Var noskaidrot, cik tālu no Jelgavas abi braucēji tiksies.
Ja Andris izbrauca no Jelgavas, tad var secināt, ka viņi tiksies 20 km no Jelgavas.