Lai raksturotu figūru laukumu, lieto laukuma vienības.
 
Lai pārveidotu laukuma vienības, ir labi jāzina garuma vienību sakarības:
 
\(1cm = 10 mm\)
\(1 dm = 10 cm = 100 mm\)
\(1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm\)
 
Skolēni bieži kļūdās, domājot, piemēram,
ja \(1\) cm = \(10\) mm, tad \(1\) kvadrātcentimetrs ir \(10\) kvadrātmilimetri. Bet tā nav!
 
cm222.png
 
Laukuma vienību iegūst, vienu vienības kvadrāta malu reizinot ar otru malu:
1cm2=10mm10mm=100mm2 
 
Izpēti, kā pāriet no vienām laukuma vienībām uz citām!
 
1dm2=10cm10cm=100cm21m2=10dm10dm=100dm21m2=100cm100cm=10000cm2