Nezināmo darbības locekli var viegli aprēķināt, ja pazīst draudzīgās vienādības.
 
Draudzīgās vienādības saskaitīšanā un atņemšanā
  
Ja starp trim skaitļiem \(a, b, c\) ir patiesa kaut viena no četrām vienādībām, tad patiesas ir arī pārējās trīs vienādības:
\(a + b = c\)       \(c - a = b\)      \(b + a = c  \)      \(c - b = a \)
Tādus trīs skaitļus, kam patiesas ir minētās četras vienādības, sauc par draudzīgajiem skaitļiem, bet četras vienādības par - draudzīgajām vienādībām.
 
Draudzīgās vienādības reizināšanā un dalīšanā
 
Ja ar burtiem \(m, k, t\) ir apzīmēti skaitļi, tad no vienas patiesas vienādības seko trīs citas patiesas vienādības
tk=mkt=mm:t=km:k=t  
Arī šos trīs skaitļus, kam patiesas ir minētās četras vienādības, sauc par draudzīgajiem skaitļiem, bet četras vienādības par - draudzīgajām vienādībām.
Piemērs:
1. Aprēķināt \(x\), ja \(x + 5 = 18\)
  
Patiesa ir draudzīgā vienādība \(18 - 5 = x\), tātad \(x = 13\)
  
2. Aprēķināt \(y\), ja \(24 : y = 6\)
  
Patiesa ir draudzīgā vienādība \(24 : 6 = y\), tātad \(y = 4\)