Nezināmā darbības locekļa aprēķināšanas veidi 
1. veids
  
\(a - 17 = 10\)
\(a = 10 + 17\)
\(a = 27\)
  
Lai aprēķinātu mazināmo (a), tad starpība (10)
jāsaskaita ar mazinātāju (17).
 
2. veids
  
\(39 - b = 20\)
\(b = 39 - 20\ \)
\(b = 19\)
  
Lai aprēķinātu mazinātāju (b), tad no mazināmā (39)
jāatņem starpība (20).       
  
3. veids
 
\(c + 8 = 18\)      
\(c = 18 - 8\)
\(c = 10\)
  
Lai aprēķinātu vienu
saskaitāmo (c),
tad no summas (18)
jāatņem otrs saskaitāmais (8).

  
4. veids
  
\(d : 5 = 20\)
\(d =\)205
\(d = 100\)
  
Lai aprēķinātu dalāmo (d), tad dalījums (20) 
jāreizina ar dalītāju (5).
5. veids
  
\(40 : e = 2\)
\(e = 40 : 2\)
\(e = 20\)
  
Lai aprēķinātu dalītāju (e), tad dalāmais (40) 
jādala ar dalījumu (2).
6. veids
  
8f=88
\(f = 88 : 8\)
\(f = 11\)
  
Lai aprēķinātu nezināmo reizinātāju (f), reizinājums (88) jādala ar zināmo reizinātāju (8). 
 
 
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 26.lpp.