Skaitlisku informāciju var uzskatāmi attēlot diagrammās. Skaitļu attēlošanai diagrammās var izmantot nogriežņus, taisnstūrus, 5. klasē - arī riņķus.
 
Diagrammās doto informāciju ir vieglāk salīdzināt.
 
 
Kāds 4. klases skolēns vēlējās apkopot ziņas par to, cik saldējumus mēnesī viņš apēd.
Informāciju viņš apkopoja stabiņu diagrammā.
dia1.PNG
Viegli redzēt, ka visvairāk saldējumus viņš ir apēdis maijā - veselus 12 gabalus, bet vismazāk - janvārī.
 
Diagrammas var izskatīties dažādi. Diagrammas ir ērti veidot, lietojot datorprogrammu Excel, nospiežot komandu Insert, var redzēt daudz dažādus diagrammu noformējumus.
Piemērs:
Dažādu dzīvnieku sirdspukstu skaits vienā minūtē vidēji ir: ēzelim - 50, kāmim - 450, kaķim - 130, dzeloņcūkai - 300, kamielim - 35.
Cilvēka pulss miera stāvoklī ir vidēji 60. Kuriem dzīvniekiem sirdspukstu skaits minūtē ir mazāks nekā cilvēkam?
 
Ja dotā informācija nav pārskatāma, atbildot uz šo jautājumu, ir viegli pārskatīties.
 
Attēlā ir piemērā dotās informācijas attēlojums diagrammā.
  
dia.bmp
 
Lai noteiktu atbildi, var atzīmēt lielumu, ar kuru salīdzina, cilvēka sirdspukstu skaitu.
atz.bmp
Redzam, ka mazāks sirdspukstu skaits minūtē ir ēzelim un kamielim.